Υπηρεσίεs Διεκπεραίωσηs για Επιχειρήσειs

Με τις υπηρεσίες διεκπεραίωσης & την ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών της εταιρείας μας δίνουμε λύσεις σε καθημερινά θέματα των εταιρειών.
Παρέχουμε υπηρεσίες διεκπεραιώσεων σε κάθε θέμα με το Δημόσιο για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας συναλλαγές και διεκπεραιώσεις σε εφορίες, δήμους, πρωτοδικεία, ασφαλιστικά ταμεία κ.α..

Παρατίθεται πίνακας με τιμές για τις πιο συχνές εργασίες διεκπεραίωσης για Επιχειρήσεις.

 

Κατηγορία Διεκπεραίωσης

Κόστος σε ευρώ

Εγγραφή/Επανεγγραφή/Διαγραφή από ΟΑΕΕ

70,00

Ασφαλιστική Ενημερότητα

20,00 – 50,00

Διακοπή ατομικής επιχείρησης

150,00

Έναρξη ατομικής επιχείρησης

250,00

Έναρξη/Διακοπή επιχείρησης μορφής ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ

300,00

Έναρξη/Διακοπή ΑΕ

450,00

Έναρξη εταιρικού υποκαταστήματος

120,00

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

200,00

Μεταβολή ΚΑΔ

40,00 – 80,00

Έκδοση Κλειδάριθμου

50,00

Ρύθμιση οφειλών 12-δόσεων προς ΔΟΥ

20,00

Δημοσίευση Ισολογισμού σε ιστοσελίδα επιχείρησης/επαγγελματία

50,00

Σχεδίαση Ιστοσελίδας επιχείρησης/επαγγελματία για Γ.Ε.ΜΗ.

45,00

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης

10,00/εργαζόμενο

 

Στο κόστος των ανωτέρω υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται η συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων από το γραφείο μας, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρεώσεις δημοσίων φορέων που μπορεί να υπάρχουν.