Βιογραφικό και προετοιμασία για εύρεση εργασίας.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την προετοιμασία του βιογραφικού σας σημειώματος, είτε πρόκειται για αίτηση εργασίας, είτε για αίτηση συμμετοχής σε προγράμματα σπουδών στην ελληνική, στην αγγλική ή στη γαλλική γλώσσα με χρήση κατάλληλου λογισμικού από εξειδικευμένο υπάλληλο στον τομέα των Ανθρώπινων Πόρων. Ένα καλά οργανωμένο και δομημένο βιογραφικό αποτελεί το σημαντικότερο βήμα στην ανεύρεση εργασίας. Επίσης, το γραφείο μας αναλαμβάνει να σας προετοιμάσει κατάλληλα για κάθε τύπο συνέντευξης (με βάση το βιογραφικό που σας έχουμε ετοιμάσει) μέσα από διαδικασίες εξομοίωσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα!