Δημοσίευση Ισολογισμού

 Δημοσιεύστε τον ισολογισμό σας Νόμιμα, Εύκολα και Οικονομικά!

• Άμεση Ανάρτηση απεριόριστου αριθμού Ισολογισμών και Δημοσιεύσεων.
• Δυνατότητα Δημοσίευσης Ανακοινώσεων ή άλλων δημοσιεύσεων που επιθυμείτε.
• Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις.

ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Με το άρθρο 232 του ν. 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με διαδικτυακή ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων.

Μπορείτε να δημοσιεύετε ότι προβλέπεται προς δημοσίευση στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 σε άλλα έντυπα μέσα, μέσα από ιστοσελίδα που δημιουργούμε για σας της μορφής yourname.eu. Τη διεύθυνση αυτή δηλώνετε στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕ.ΜΗ.

Ακόμα και αν έχετε εταιρική ιστοσελίδα, δεν υπάρχει λόγος τα οικονομικά σας στοιχεία (υπόλοιπα, υποχρεώσεις, δάνεια κλπ) να εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας σας!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ! !

ΝΟΜΙΜΗ δημοσίευση ισολογισμού στο διαδίκτυο βάσει του νόμου 4072 θεωρείται η ανάρτηση του ισολογισμού σας σε δική σας σελίδα με όνομα χώρου π.χ. www.epixeirisi.eu.Δημοσίευση σε σελίδες τρίτων είναι παράνομη!!!

Οι εταιρείες πρέπει να έχουν υπόψη, ότι κάθε φορά που πραγματοποιούν ανάρτηση ισολογισμού στην ιστοσελίδα τους, οφείλουν και να τη γνωστοποιούν στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το νόμο, «οι προθεσμίες που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, ξεκινούν ή λήγουν, από την ημέρα που η εταιρεία ανακοινώνει στο Γ.Ε.ΜΗ την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη και αντιμετωπίζει ακυρότητα των πράξεων».
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη ηλεκτρονική δημοσίευση του ισολογισμού σας είναι η κατοχύρωση της ιστοσελίδας σας στην μερίδα σας στο ΓΕΜΗ.

MONO 45 ευρω + ΦΠΑ ανα έτος.
Περιλαμβάνει και την κατοχύρωση του δικού σας ονόματος τοονομασας.eu για 1 έτος!

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: