Διαχείρηση Ανθρώπινου Δυναμικού Επιχείρησης

Στην περίπτωση νεοσυσταθείσας επιχείρησης ή κάποιας επιχείρησης που επιθυμεί να προχωρήσει σε νέες προσλήψεις, το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία κάλυψης των θέσεων εργασίας (δημοσίευση αγγελίας στο διαδίκτυο και σε εφημερίδες, επικοινωνία με ενδιαφερόμενους, συλλογή βιογραφικών σημειωμάτων, επιλογή υποψηφίων προς συνέντευξη, τελική επιλογή εργαζομένων) χωρίς να είναι απαραίτητη η δική σας συμμετοχή μέχρι το σημείο υπογραφής των συμβάσεων εργασίας με το προσωπικό.

Εάν επιθυμείτε την συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού σας σε θέματα διοίκησης και management, το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπαίδευση των εργαζομένων σας σε νέες τεχνολογίες και μεθόδους μέσω Η/Υ.

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες σας.